Kontakty

Top-S Móda
tel: 0944992927
napíšte nám

Tovar v akcii:

naša cena 4,72 €
skladom
naša cena 6,90 €
skladom
naša cena 16,90 €
skladom

Najpredávanejšie

naša cena 7,90 €
skladom
naša cena 7,90 €
skladom
naša cena 7,90 €
skladom

Ako nakupovať
Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV E- SHOP  Top-S Móda

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle Top-S Móda V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je 


oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope Top-S Móda na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope  Top-S Móda, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info

Top-S Móda si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope  Top-S Móda, AK nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v e-shope Top-S Móda a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Top-S Móda povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete Top-S Móda svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu  infotopsmoda@gmail.com

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Top-S Móda informovať o ich zmene poštou na adresu infotopsmoda@gmail.com

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Top-S Móda ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Top-S Móda vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Top-S Móda .

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a prepravná spoločnosť _________.

Všeobecné ustanovenia
 

1. Kupujúci zákazník potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre predaj a dodávku tovaru stanovené majiteľom e-shopu Top-S Móda

2. Objednávka sa môže uskutočniť len sa sránke Top-S Móda

3. Na všetky text a fotky zobrazené na stránke Top-S Móda  sa vzťahuje autorský zákon a je zakázané ich ďalšie použitie, zverejňovanie alebo rozmnožovanie bez nášho súhlasu.

4. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci podaním objednáky umožňuje, aby správca údajov evidovala, spracovala alebo použila osobné údaje, ktoré boli vyžiadané pri zadaní objednávky, v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov a katalógov. Poskytnunie údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o ich vymazanie.

 

Objednávka tovaru
 

1. Kupujúci musí v objednávke uviesť meno , priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo ( po odoslaní balíka na vašu adresu Vám bude odoslaná informácia na emailovvú adresu)  a mailovú adresu.

2. Kupujúci sa podaním objednávky zaväzuje tovar prebrať a zaplatiť.

3. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné straty spôsobené neprevzatím otvaru a t.j. náklady  spojené s nabalením tovaru a následným zaslaním tovaru. Predávajúci si v prípade takejto finančnej straty vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho náhradu straty sumou 5 EUR. V prípade nezaplatenia tejto sumy do 14 dní od doručenia výzvy kupujúcemu, bude táto pohľadávka postúpená  externej inkasnej spoločnosti, ktorá týmto preberie zodpovednosť za ďalšie kroky pri správe objednávky.

4. Objednávka je záväzná a storno objednávky je mžné len do 24 hodín od jej uskutočnenia a to mailom alebo telefonicky.

5. Tovar zasielame dobierkou a platíte pri odbere na pošte. Za dobierku si účtujeme sumu 3 EUR. Pokiaľ je  objednávka nad 50 eur, poštovné je zadarmo.

6. Pokiaľ je tovar skladom, bude vám odoslaný najbližší pracovný deň po objednaní. O odoslaní tovaru na adresu kupujúceho informujeme kupujúceho formou sms správy. Tovar, ktorý nie je skadom vám doručíme do max. 21 dní od zadania objednávky.  V prípade,že  tovar ktorý ste si objednali nemôžeme zabezpečiť z nejakých nedefinovaných dôvodov, oznámime Vám to prostredníctvom sms alebo mail

Reklamačný poriadok

1. Na  všetok tovar sa vzťahuje  zákonná záruka 24 mesiacov.

2. Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej spokojnosti promptne individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné výrobné vady a poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme a má právo na špeciálnu reklamáciu, kde mu môžu byť preplatené náklady na spätné zaslanie tovaru (suma 3 eur). Takýto tovar musí mať nepoškodenú etiketu.

3. Záruka sa nevzťahuje:

- na vady spôsobené nešetrným používaním

- nesprávnym použitím

- prirodzeným opotrebovaním

- nesprávnym ošetrovaním

Výmena tovaru alebo jeho vrátenie

Výmena tovaru alebo jeho vrátenie

 

1. Objednaný tovar je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť do 7 dní od doručenia. Všetky poštovné náklady spojené so zaslaním na našu adresu hradí zákazník. Tovar prosím odosielajte v poistenom balíku alebo poistenej obálke, prípadne bez poistenia na vlastnú zodpovednosť ale vždy DOPORUČENE. Nepreberáme tovar na dobierku.

2. Do obálky priložte kópiu objednávky, doklad o nákupe tovaru a formulár, ktorý Vám pošleme na vyžiadanie mailom.

3. Tovar vymením spravidla do 3-7 dní. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť.

4. Vrátenie tovaru je možné do 7 dní od doručenia. Akceptujeme len nepoužívaný a nepoškodený tovar. Spôsob odoslania je ten istý ako pri výmene tovaru len s tým, že namiesto formulára treba k dokladom o objednávke a kúpe priložiť sprievodný list so žiadosťou o vrátenie tovaru. List musí obsahovať vaše meno, adresu, číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, názov vráteného tovaru, kód vráteného tovaru, Vaše číslo účtu, kód banky, Váš podpis a dátum.

5. Všetky náklady spojené s výmenou alebo vrátením tovaru si hradí nakupujúci.

MTdjNDFi